Van afvalstof naar grondstof

Circulair denken is de toekomst. Het kon niet langer zo doorgaan. We zitten in een periode van bewustwording en het anticiperen daarop. Met grote stappen en soms kleinere stappen maar; het roer is om!  Wij als Verhoef Containertransport BV en met elkaar als maatschappij doen mee in deze transitie. Afvalstoffen worden grondstoffen. Dit vraagt aandacht, optimisme, samenwerking, creativiteit en vooral doorzettingsvermogen. Niet alleen denken maar doen…. is ons motto.

Het ingezamelde afval afkomstig van de bouw, industrie en tuinders wordt in Kockengen verzameld waarna deze reststromen gesorteerd worden. Het eindproduct in het traject naar grondstof moet steeds zuiverder worden met zo min mogelijk stoorstoffen. Dit vraagt om serieuze investeringen. Ieder jaar wordt er door ons als bedrijf dan ook geïnvesteerd in nieuwe technieken om een betere sortering mogelijk te maken. Ons streven is is om zoveel mogelijk bruikbare- en waardevolle materialen uit de reststromen te halen. 

Al deze waardevolle materialen kunnen telkens weer opnieuw worden ingezet. Dit levert uiteindelijk een enorme besparing op voor het milieu en voor de kosten.

De reststromen die wij hier inzamelen zijn o.a.

Groenrecycling van biomateriaal

Wat is er mooier dan de natuur te volgen in het proces naar een nieuwe grondstof!

Wij als Groenrecycling Verhoef BV verwerken al vele jaren groenafval tot het prachtig eindproduct groencompost. De gedachte om biomassa grootschalig te verbranden voor energiewinning terwijl vele bodems in Nederland sterk verarmd zijn door eenzijdige bemesting zonder compost geeft ons te denken….

De waarde van groencompost wordt op dit moment dan ook opnieuw onderkent. Ook als het gaat om CO2 vastlegging voor de langere termijn. De vraag en waardering van groencompost is groeiend en onderweg naar de plek die het moet krijgen binnen een gezonde circulaire maatschappij. 

Gemeenten, loonwerkers en hoveniers weten onze groenrecycling al jaren te vinden op onze locatie in Mijdrecht. Daar verwerken- en composteren wij jaarlijks 20.000 ton aan diverse soorten groenafval, zoals: Snoeihout, plantsoenafval, bermgras en tuindersafval.

Wij producerenhoogwaardige ”gerijpte groencompost” als basismateriaal voor onze eindproducten zoals compostgrond, tuinaarde, aanvulgrond in boomteeld. In tegenstelling tot verschillende andere producenten nemen wij bewust langer de tijd voor de productie van onze groencompost. Het proces duurt minimaal 4 maanden wat het eindproduct sterk ten goede komt en resulteert in een voor de plant en bodemorganismen gemakkelijkere opname van de voedingsstoffen.  

Compost heeft bijzondere eigenschappen die steeds meer worden onderkent namelijk: 

  • Gemakkelijk opneembare voedingsstoffen voor planten en bodemleven
  • Langdurige werking door langzame afgifte voedingsstoffen
  • Sterk ziekteremmend effect op planten
  • Sterke verbetering bodemleven en daardoor betere bodemstructuur
  • Vochtopnemend en bufferend vermogen bij plensbuien en droogte
  • Langdurige CO2 opslag

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van ons eindproducten zijn we KEURCOMPOST gecertificeerd. Jaarlijks vindt er door een onafhankelijk bureau een audit plaats waarbij wordt gecontroleerd of we werken volgens de BRL Keurcompost richtlijnen en eisen.

Naast de keurcompost certificering zijn we ook gecertificeerd als ”erkend verwerker invasieve exoten”. Invasieve exoten zoals de japanse duizendknoop, reuzenbereklauw worden door ons verantwoord verwerkt.  

Alle waardevolle eindproducten kunnen telkens weer opnieuw worden ingezet. Dit levert uiteindelijk een enorme besparing op voor het milieu en voor de kosten.

De eindproducten kunt u bij ons afhalen of wij kunnen dit zelf aanleveren. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor producten volgens specifieke wensen. Met onze menginstallaties zijn wij in staat om aan een veelvoud van wensen gehoor te geven. 

Veel informatie over compost en regelgeving, CO2 vastlegging, de CO2 rekentool en dergelijken kunt u vinden op de website van Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Van deze brancheorganisatie zijn wij dan ook lid.

”Zo maken wij met elkaar van een afvalstof een prachtig volledig circulair eindproduct!”

Perlite

Wij zijn een landelijk inzamelpunt van Perlite. Dit substraatmateriaal komt vrij bij de jaarlijkse teeltwisseling van tuinders. Wij nemen deze substraatmatten in en zorgen ervoor dat deze voor 100% gerecycled worden. Met behulp van verschillende machines scheiden wij de losse perlite van het plastic folie. 

Het folie wordt weer hergebruikt en ook de losse perlite kan weer voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals: